Terms & Conditions

 

Afbeeldingen op deze website mogen niet voor commerciële doeleinde gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van MietzeB.

Digitale bestanden evenals copyright en originele tekeningen blijven te allen tijde eigendom van MietzeB.

Bij huisstijlen wordt een laag resolutie beeldmerk op ware grootte geleverd dat alleen voor intern gebruik is bedoeld (e-mail, web, prints).

Zonder toestemming van de auteur is het niet toegestaan het beeldmerk door derden, op welke manier dan ook, voor commerciële doeleinden te laten reproduceren.

 

 

 

Images on this website may not be used for commercial purposes without writtenpermission from MietzeB.

Copyright and digital files as well as original drawings at all times remain the property of MietzeB.

In corporate logo is a low resolution full size produced that for internal use only is provided (email, web, print).

Without permission of the author is not allowed to mark third parties in any way whatsoever to be reproduced for commercial purposes.

 

Menu